Privacy Policy

Belangrijke informatie

Dit is de website van allesvoorUWvloer.nl
Vestigingsadres: Transportweg 7-05, 7007CL Doetinchem
Postadres:  Transportweg 7-05, 7007CL Doetinchem
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 09170707
B.T.W.-nummer: 8179.37.250.B.01


Privacy Policy
allesvoorUWvloer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. allesvoorUWvloer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mail adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• uw ip-adres maar niet uw e-mail adres
• uw e-mail adres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
• uw e-mail adres als u dit aan ons communiceert
• de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
• alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft
• alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft zoals uw NAW gegevens welke wij nodig hebben voor het juist afhandelen en versturen van uw bestelling.
 
allesvoorUWvloer verkoopt uw gegevens niet 
allesvoorUWvloer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Wanneer u kiest voor de optie "achteraf betalen" dan worden uw gegevens via Buckaroo, onze betalingspartner, doorgegeven aan Focum Commerce B.V. te Zwolle. Zij voeren een kredietwaardigheidsbeoordeling uit. Meer informatie hierover vindt u in de algemene voorwaaden.
gegevens Buckaroo: 

Buckaroo B.V.
Zonnebaan 9
3542 EA Utrecht

Postbus 8257
3503 RG Utrecht

+31 (0)30 711 50 00/+31 (0)30 711 50 01

info@buckaroo.nl
www.buckaroo.nl

KVK nr.: 04060983BTW-nr.: NL808888614.B01

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. allesvoorUWvloer gebruikt cookies om de juiste loadbalancer te kiezen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij allesvoorUWvloer 
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid? 
Als u wilt reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 
• per E-mail: info@allesvooruwvloer.nl

• per brief: allesvoorUWvloer, Transportweg 7-05, 7007 CL, Doetinchem

Over communicatie per e-mail 
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief 
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld heeft. 

Over communicatie per telefoon 
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf  alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft. 

U kunt zich tot de volgende instantie wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen:
Stichting Infofilter, postbus 666, 1000 AR Amsterdam 
Telefoon: 0900-6661000 
E-mail: www.infofilter.nl

 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te veranderen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

allesvoorUWvloer.nl Vof., is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die allesvoorUWvloer over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met allesvoorUWvloer via info@allesvooruwvloer.nl. allesvoorUWvloer zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl